marți, 29 iulie 2014

Curs gratuit de formare profesională "Ingrijitoare batrani la domiciliu"


Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are plăcerea de a vă anunța că începând cu luna august 2014 va derula în Municipiul Bacău cursul gratuit de formare profesională “Ingrijitoare batrani la domiciliu (cod NC 5133.1.2)”.

Cursurile de formare sunt organizate în cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”, proiect ce este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Conditii de eligibilitate:

- minim studii gimnaziale (8 clase)

- angajat cu contract individual de muncă, fără calificare sau cu nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social (angajatii din unitatile sanitare publice si private, creşele şi grădiniţele private, centrele private de îngrijire copii şi bătrâni, asociaţii şi fundaţii cu profil medico-social)

- nu sunt eligibili angajaţii din domeniul medico-social care care au un nivel de calificare superior nivelului 1 de calificare (inclusiv angajati pe posturi din domeniul medico-social ce sunt specifice unui program de formare de nivelul 2, de exemplu infirmiera, mediator sanitar, operator introducere, operare si validare date, mediator social etc.)

- nu sunt eligibili angajaţii ce au beneficiat de nici o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare în calitate de participant, pentru programul de formare profesionala Ingrijitoare batrani la domiciliu (cod NC 5133.1.2)”

- nu sunt eligibili angajaţii ce au pregătire superioara (studii superioare)

- nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent, intreprinderi familiale si individuale.

 

Documente necesare înscrierii:

- Copia actului de identitate

- Copia certificatului de naştere

- Copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul)

- Copia actului de studii al ultimei şcoli absolvite (diplomă şi foaie matricolă)

- Aviz medical cu specificaţia apt curs

- Adeverința de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate din domeniul medico-social, structurile menţionate la condiţiile de înscriere); in original

 

Persoanele inscrise au disponibilitatea participării la activităţile proiectului:

-Formular de inregistrare a grupului tinta-completat corect si semnat (in original)

- Declaraţie Consimţământ (in original)

- Declaratia pe propria raspundere-semnata si datata (in original)

- Participarea la activităţile de informare, consiliere şi orientare profesională (Fişă de informare şi consiliere, Test de aptitudini, test de interes)

- Participarea la evaluarea iniţială 28 iulie 2014 – 01 august 2014 (evaluarea iniţială se susţine în faţa unei comisii constituite din 2 specialişti desemnaţi de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi coordonatorul de formare al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România)

- Participarea la derularea cursului (9 săptămâni: 3 săptămâni pregătire teoretică, de luni-vineri orele 16.30-20.30 sală de curs în municipiu; 6 săptămâni, de de luni-vineri la locul de muncă sau la alţi angajatori din domeniul medico-social)

- Participarea la evaluarea finală - în a 9-a săptămână de la începerea cursului (evaluarea finală se susţine în faţa unei comisii constituite din 2 specialişti desemnaţi de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi coordonatorul de formare al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România)

 

Alte informaţii:

- Cursurile sunt gratuite

- Cursurile sunt autorizate CNFPA

- La înmânarea diplomei absolventul primește suma de 480 RON (subvenţie curs)

- Cheltuielile de transport si cazare nu se deconteaza

 

Pentru informații suplimentare:

Raluca DIACONU – Coordonator local campanii

Mobil: 0721 20 40 02, email: danraluca7@gmail.com

Ioana Laura BUCULEI – Expert Informare, consiliere si orientare profesionala,

Mobil: 0740 385 317, email: buculeilaura@gmail.com

Adresa: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Bacău: Str.Oituz nr.61,cod postal 600251

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Parerea dumneavoastra conteaza, astfel va invit sa comentati.