joi, 24 noiembrie 2022

A fost demarată o nouă activitate în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”: informare, consiliere juridică și participativitate

 A a fost demarată o nouă activitate în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”: informare, consiliere juridică și participativitate. Astfel, până la finalul proiectului, 124 de persoane de etnie romă, cu accent pe femei și tinere rome, vor participa la sesiuni de informare și consiliere juridică. Pachetul de informații conține comunicări referitoare la: violența domestică, egalitatea de șanse, consiliere pentru accesul la justiție, consiliere juridică primară (sesiuni de întrebări-răspunsuri), utilizarea eficientă a drepturilor, tipurile de servicii garantate de stat, traficul de ființe umane. Specialistul desemnat să susțină aceste sesiuni de îndrumare este consilier juridic cu experiență în abordarea problematicii populației rome, iar metoda de prezentare a informațiilor se bazează discuții libere și dialog.

Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023 de Crucea Roșie Bacău, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

Echipa medicală a Crucii Roșii Bacău ajunge în comunitățile vulnerabile din Blăgești și Comănești

 Consultațiile medicale derulate în comunitățile vulnerabile, cu populație majoritar de etnie romă, din cartierul Șupan, oraș Comănești și comuna Blăgești, sunt activități lunare în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”

Echipa Crucii Roșii Bacău formată din medic, asistent și ambulanțier, ajunge în comunitățile menționate cu ambulanța dotată cu aparatură și efectuează gratuit servicii medicale: monitorizare parametrii, asistare pentru respectarea prescripțiilor medicale, efectuarea de tratamente prescise, recomandări. Până la finalizarea proiectului, 250 de persoane de etnie romă vor fi beneficiare ale consultațiilor gratuite la domiciliu și vor primi pachete cu alimente de bază și produse de igienă și curățenie, având în vedere condițiile dificile de trai din comunitate.
Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din satele Poiana Negustorului și Buda-cătun Șipote, comuna Blăgești și cartier Șupan, oraș Comănești, prin furnizarea un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate, concomitent cu organizarea de acțiuni conjugate pentru încurajarea participării active a romilor la procesul de luare a deciziilor şi la promovarea combaterii discriminării. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

De la mic la mare, elevii din școlile de pe raza comunei Colonești învață să acorde primul-ajutor

 De la mic la mare, elevii din școlile de pe raza comunei Colonești învață să acorde primul-ajutor de la instructorii Crucii Roșii. Este o activitate permanentă în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023.

Chiar de la vârste mici, copiii pot acorda primul ajutor și pot salva viața unui membru al familiei sau a unui coleg de școală. În plus, copiii înșiși se confruntă cu un risc ridicat de rănire neintenționată, prin urmare este esențial să știe cum să reacționeze într-o situație de urgență.
Activitățile de instruire vor continua în lunile viitoare, astfel încât toți elevii să parcurgă aceste noțiuni, acestea fiind prevăzute în Parteneriatul pentru dezvoltare locală, încheiat între Crucea Roșie Bacău și UAT Comuna Colonești
Obiectivul general al proiectului este “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.