luni, 27 februarie 2006

Codul de conduita al voluntarilorCodul de conduita al voluntarilorDrepturi si obligatii:


A. Voluntarii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania au, in principal, urmatoarele drepturi:
1. sa primeasca sprijin de la reprezentantii si structurile relevante de conducere ale organizatiei;
2. sa primeasca instruirea corespunzatoare pentru a putea sa-si indeplineasca sarcinile sau rolul convenite;
3. sa primeasca legitimatii de voluntar al SNCRR;
4. sa aiba posibilitatea de a alege sa devina sau nu membri al SNCRR, conform prevederilor Statutului SNCRR;
5. sa primeasca informatii corespunzatoare privind activitatile desfasurate de SNCRR;
6. sa accepte sau sa refuze o anumita sarcina, in functie de continutul contractului de voluntariat incheiat.


B. Voluntarii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania au urmatoarele obligatii:
1. sa recunoasca si sa actioneze in conformitate cu Principiile Fundamentale ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, Statutul si regulamentele SNCRR;
2. sa respecte Regulamentul privind folosirea emblemei si sa previna folosirea abuziva a emblemei;
3. sa nu solicite si sa nu accepte nici un castig material sau financiar ca rasplata pentru activitatea lor;
4. sa nu se implice in controverse politice, religioase, rasiale sau de alt fel care contravin Principiilor Fundamentale sau pozitiei oficiale a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania;
5. sa nu actioneze impotriva intereselor Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania;
6. sa nu influenteze decizii ale Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, care ar conduce la obtinerea unui castig financiar in favoarea unei persoane fizice sau juridice fata de care voluntarul in cauza are anumite interese;
7. sa nu foloseasca apartenenta sa la SNCRR pentru scopuri personale (politice, ideologice, comerciale);
8. sa nu divulge sau sa foloseasca informatii confidentiale, fara permisiunea expresa a persoanei relevante din cadrul Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania;
9. sa fie disponibili, in caz de urgenta, conform prevederilor contractului de voluntariat incheiat si in functie de cunostintele si abilitatile pe care le au;
10. sa dea dovada de spirit de echipa si sa colaboreze cu ceilalti membri, voluntari si salariati ai SNCRR;


C. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania are urmatoarele obligatii fata de voluntarii sai:
1. sa recruteze voluntarii pentru anumite sarcini sau roluri specifice si bine determinate;
2. sa recruteze voluntarii pe baza angajamentului si a potentialului acestora;
3. sa recruteze voluntarii fara nici o discriminare bazata pe motive de nationalitate, rasa, sex, credinte religioase, dizabilitati, varsta;
4. sa stabileasca cu claritate, in cuprinsul contractului de voluntariat, conditiile in care urmeaza a se efectua activitatea de voluntariat (timp consacrat activitatii de voluntariat, functia sau rolul voluntarului, asigurarea contra riscurilor care decurg din activitatea prestata, relatiile voluntarului cu salariatii sau alti voluntari ai SNCRR);
5. sa ofere voluntarilor o instruire adecvata, care sa le permita acestora sa-si indeplineasca responsabilitatile, sarcinile sau rolul pentru care au fost recrutati ori activitatile de interventie in caz de urgenta la care li se cere sa participe;
6. sa asigure voluntarilor echipament adecvat pentru sarcinile sau rolul care le-au fost incredintate;
7. sa recunoasca meritele voluntarilor, sa le acorde premii, ori de cate ori este posibil si necesar si sa ofere voluntarilor oportunitati de dezvoltare personala si profesionala;
8. sa garanteze ca opiniile si ideile voluntarilor sunt luate in considerare si urmate in toate etapele de elaborare, implementare si evaluare a programului;
9. sa ramburseze cheltuielile rezonabile suportate de voluntari pe parcursul executarii sarcinilor aprobate;
10. sa ofere asigurare corespunzatoare contra riscurilor care pot decurge din activitatile de voluntariat;
11. sa garanteze ca activitatile voluntare nu sunt un substitut al muncii salariate;
12. sa depuna eforturi pentru promovarea colaborarii si a parteneriatelor cu alte organizatii ale societatii civile sau persoane juridice publice ori private care incurajeaza voluntariatul.