miercuri, 29 decembrie 2021

Activitățile anului 2021 in imagini

 

Să ne amintim împreună de cele mai importante proiecte și activități din anul 2021: sprijinirea persoanelor vulnerabile cu produse alimentare și de igienă, consultații medicale la domiciliu, programe împotriva abandonului școlar, îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, Concursul Sanitarii pricepuți, cursuri de prim-ajutor, implicare în campaniile de vaccinare împotriva COVID-19 și în campanii de informare, ajutoare pentru cei afectați de inundații, instruiri adresate voluntarilor, transport pacienți cu ambulanța, asigurarea asistenței medicale la diferite spectacole sau competiții, și multe altele.

Mulțumim partenerilor noștri, sponsorilor și donatorilor, echipei inimoase de angajați și voluntari ai Crucii Roșii Bacău, fără care nimic din toate acestea nu ar fi posibile. Rămânem în continuare dedicați misiunii noastre umanitare și dorim tuturor un an 2022 mai bun, cu sănătate și multe bucurii!

joi, 26 august 2021

Crucea Roșie Bacău a organizat Conferința de diseminare a rezultatelor Proiectului “Demnitate pentru bunicii noștri”

 

Filiala Bacău a Societăţii Naţionale de Cruce Roșie România a organizat pe data de 25 august 2021 Conferința de diseminare a rezultatelor Proiectului Demnitate pentru bunicii noștri”, în Sala Mică de ședințe din cadrul Instituției Prefectului. Proiectul „Demnitate pentru bunicii noştri” – cod SMIS 127223 este implementat în perioada în perioada 5.06.2019 - 4.09.2021, și are ca obiectiv general „Reducerea numărului de persoane vârstnice aflate in situaţii de dependenţă şi/sau risc de excluziune socială prin furnizarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu, adecvate nevoilor specifice ale acestora”.

În debutul evenimentului, Presedintele Crucii Roșii Bacău, Irina Florea, Directorul organizației, Dan-Marcel Babliuc, și Mirela Alexandru, Managerul proiectului, au prezentat activitățile derulate, impactul acestora asupra beneficiarilor, metodologia utilizată în acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, precum și o serie de aspecte referitoare la principiile orizontale și secundare ale Uniunii Europene. Totodată, au fost menționate rezultatele finale, în urma implementării proiectului: 161 persoane vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu, 90 dispozitive şi echipamente medicale achiziţionate, 6 echipamente IT si foto, 18 obiecte mobilier, 14 participanţi la schimb de bune practici, 1 platformă online interactivă, 644 becuri economice instalate în locuinţele beneficiarilor, 3864 pachete cu alimente distribuite vârstnicilor, 3864 pachete cu produse curaţenie şi igienă personală.

În cadrul mesei rotunde, invitații prezenți, Carmen-Mihaela Vasluianu–Director Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Valentin Mîrzac – Primar UAT Colonești, Nicușor Andone Pușcașu – Primar UAT Corbasca și Carol Măriuț - Viceprimar UAT Traian, au prezentat beneficiile Proiectului la nivelul fiecărei locații de implementare. De asemenea, Pr. Ilarion Mâță, Președintele Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, a analizat beneficiile platformei IT, dezvoltată de Crucea Roșie Bacău în timpul implementării Proiectului, precum și ale protocoalelor de colaborare încheiate între Crucea Roșie și diferite ONG-uri ce activează în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice.

Evenimentul s-a finalizat prin discuții libere între toți participanții - reprezentanți ai Crucii Roșii, ai Consiliului Județean Bacău, ai Institiției Prefectului, ai Primăriilor implicate în proiect, ai Direcțiilor de Asistență Socială, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, precum și ai organizațiilor nonguvernamentale, cu implicare în domeniul social.

 
luni, 10 mai 2021

Crucea Roșie Bacău se implică în buna derulare a centrului drive through de vaccinare

 Crucea Roșie Bacău se implică în zilele de 9 și 10 mai în buna derulare a centrului drive through de vaccinare de la Centrul de Afaceri din municipiul Bacău. Cei care doresc să fie imunizați anti-Covid, pot face acest lucru doar cu buletinul, din mașină, serul administrat fiind Pfizer. La drive-through s-au amenajat două fluxuri de vaccinare, cu trei medici, șase asistenți și voluntari ai Crucii Roșii Bacău. Chestionarul de triaj poate fi completat anterior prezentării la vaccinare. Documentul poate fi accesat pe site-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informati.../formulare-tip/

450 de persoane s-au vaccinat duminică, în prima zi a campaniei drive-through, iar acțiunea continuă și astăzi, în intervalul orar 10.00-18.00.

joi, 6 mai 2021

ANUNȚ CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ A CRUCII ROȘII BACĂU

 

        Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, anunță desfășurarea Adunării Generale a Filialei Bacău în sesiune ordinară în data de 12.05.2021.

            Reuniunea se va desfășura în sistem on-line, începând cu ora 14.00, și va avea următoarea ordine de zi:

1. Analiza şi aprobarea activităţii Comitetului Crucii Rosii Bacau în perioada 2020-2021 - prezentarea, analiza si aprobarea Raportului de activitate a Crucii Roșii Bacău.

2. Analiza şi aprobarea execuţiilor bugetelor de venituri şi cheltuieli realizate de Crucea Rosie Bacău si Serviciul de Ambulanță  pentru exerciţiul financiar 2020;

3.Prezentarea și analiza bilantului pentru exercitiul financiar 2020 si solicitarea descarcarii de gestiune

4. Analiza şi aprobarea raportului privind activitatea Comisiei de Cenzori pentru anul 2020;

5. Aprobarea proiectului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;

6. Diverse.

Documentele menționate în Ordinea de zi provizorie pot fi consultate la sediul Filialei Bacău, str. Oituz, nr. 61, mun. Bacău, jud. Bacău.

 

26.04.2021                                                                             Crucea Roșie Bacău

marți, 27 aprilie 2021

Deșteptarea, 27 aprilie 2021: Crucea Roșie Bacău continuă activitățile umanitare, în sprijinul semenilor

 

Ne aflăm la mai bine de un an de la momentul în care au fost raportate primele cazuri de COVID-19 pe teritoriul României. A fost o perioadă foarte grea pentru mulți dintre noi, iar Crucea Roșie Română – Filiala Bacău a fost în permanență alături de populația afectată de pandemie și de instituțiile medicale din județul Bacău.

Mai ales în primele câteva luni, în perioada martie-iunie 2020, când informațiile erau relativ puține și nevoile foarte mari, echipa Crucii Roșii Bacău a mers zilnic pe teren, ajungând la oamenii care aveau nevoie de sprijin: vârstnici singuri, ajutați cu pachete alimentare gratuite și produse de igienă și cu realizarea de cumpărături; familii monoparentale sau cu mulți copii ale căror venituri s-au diminuat din cauza pandemiei; familii aflate în izolare. Fiecare situație a fost analizată și Crucea Roșie Bacău a intervenit cât de mult posibil, în limita posibilităților financiare, logistice și umane.


https://www.desteptarea.ro/crucea-rosie-bacau-continua-activitatile-umanitare-in-sprijinul-semenilor/

marți, 20 aprilie 2021

Cu sprijinul Crucii Roșii, 878 de copii comunele Corbasca, Colonești și Secuieni au beneficiat timp de trei ani de activități educaționale

 

·         Frecvența la școală a copiilor s-a îmbunătățit în medie cu 60% față de anul anterior începerii proiectului

·         Prezența la evaluarea națională și admiterea la licee si școli profesionale a crescut cu în anul al doilea de proiect cu 16%

·         88.832 porții de mâncare și pachete alimente primite de copii și 9.372 tichete sociale primite de părinți

·         649 tablete educaționale primite de copii în timpul pandemiei COVID-19

 

Crucea Roșie Română în parteneriat cu Filiala de Cruce Roșie Bacău, UAT Comuna Corbasca, UAT Comuna Colonești și UAT Comuna Secuieni a implementat timp de trei ani proiectul “O șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”.

Proiectul s-a desfășurat în perioada aprilie 2018-aprilie 2021 în cadrul a trei unități de învățământ din județul Bacău: Școala Gimnazială Secuieni, Școala Gimnazială Bacioiu din comuna Corbasca și Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu din comuna Colonești și a avut ca obiectiv promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate cu scopul de a preveni și reduce părăsirea timpurie a școlii, precum și cresterea accesului la educație pentru copiii din comunitățile rome, rurale, sărace.

Un număr de 330 preșcolari și 548 elevi au beneficiat de mecanisme eficiente și inovatoare de dezvoltare și implementare a unor măsuri integrate în domeniul educației. Astfel, în fiecare școala au fost înființate Centre Integrate în cadrul cărora preșcolarii și elevii au participat la activități desfășurate cu sprjinul experților cadre didactice și a experților Crucii Roșii, de minim două ori pe săptămână. 878 de copii au participat la ateliere de educație pentru sănătate, protejarea naturii, pregătirea pentru dezastre, sanitarii pricepuți, prim ajutor, precum și activități menite să le dezvolte aptitudini de viață. Totodată, elevii și preșcolarii au beneficiat de evaluări și planuri educaționale individuale. Un procent de 87% și-au îmbunătățit activitatea școlară, responsabilitatea civică și depășirea prejudecăților.

Pentru un număr de 300 de părinți au fost derulate activități de evaluare a situației familiale și s-au analizat nevoile specifice cu privire la îngrijirea și educația copiilor lor prin întocmirea de planuri individualizate. Părinții au fost implicați în activități de dezvoltare personală, îngrijirea copilului și susținerea activităților didactice, au participat la cursuri de prim ajutor și pregătire în caz de dezastre, precum și la instruiri pentru utilizarea tabletelor primite în cadrul proiectului.

265 de cadre didactice, din 7 unități școlare din județ, au beneficiat la rândul lor de cursuri de prim-ajutor. De asemenea, în cadrul proiectului au fost acordate 60 de subvenții în valoare de 2250 lei, pentru cadrele didactice din cadrul celor 3 unități școlare partenere în proiect. Cu ajutorul acestor subvenții, cadrele didactice au putut să își achizitioneze materiale și echipamente necesare activităților didactice formale și nonformale, îmbunătățind astfel atractivitatea și eficiența activităților. Nu în ultimul rând, elevii au primit într-o perioada extrem de dificilă, tablete și abonamente de telefonie mobilă, cu internet, timp de un an, pentru derularea online a activităților școlare.

           

Rezultate la final de proiect:

·         Îmbunătățirea prezenței la evaluarea națională cu 16%

·         878 de copii participanți la activități

·         147 activități educaționale desfășurate cu copiii

·         88.832 porții de mâncare și pachete alimentare primite de copii

·         2.250 caiete de lucru editate, cu 160 teme diverse din domeniul primului ajutor, igienă, nutriție, relații sănătoase (în familie, la școală, în comunitate), egalitatea de șanse, nediscriminarea, educație civică, responsabilitate față de natură, joc și mișcare, orientare profesională

·         9 evenimente de informare cu comunitatea locală

·         9 evenimente de egalitate de șanse organizate cu copiii din fiecare comunitate

·         9.372 de tichete sociale primite de familiile copiilor din comunitate pentru a susține prezența zilnică la scoală a copiilor

·         649 tablete educaționale primite de copii

·         300 parinți participanți la activitățile de evaluare și dezvoltare personală în scopul susținerii copiilor în procesul educațional

·         265 de cadre didactice instruite în prim ajutor

 

Data: 20 aprilie 2021