luni, 30 mai 2022

Elevii din comuna Blăgești și cartierul Șupan-Comănești învață reguli de igienă și măsuri de prim ajutor

 

Continuă lecțiile de prim-ajutor și educație pentru sănătate, derulate de echipa Crucii Roșii Bacău în unitățile de învățământ din comuna Blăgești și din cartierul Șupan-Comănești, localități în care se implementează în perioada 01.02.2022-30.09.2023 Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”

Elevii învață principalele reguli de igienă și măsuri de prim ajutor de bază: resuscitarea, modalitățile de intervenție în caz de hemoragie și fracturi, bandajarea și tipuri de bandaje, eliminarea corpilor străini în caile aeriene superioare, modalități de prevenire a bolilor transmisibile pe cale aeriană.

Educarea copiilor în domeniul primului ajutor este esentială pentru pregătirea unei generații viitoare mai informată și mai dornică să acționeze pentru propria protecție și a celor din jur. Ne dorim ca prin aceste instruiri, în cadrul cărora punem accent pe practică, copiii să învețe să evite pericolele în viața de zi cu zi și să stie cum sa acționeze într-o situație de urgență, a afirmat Mirela Blănaru, asistent medical și instructor de prim ajutor în cadrul Crucii Roșii Bacău.

În total, până la finalizarea proiectului, 865 de elevi (dintre care 440 romi) în școlile din comunitățile vizate vor  parcurge instruiri pe teme de educație pentru sănătate și prim-ajutor.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 


 

vineri, 27 mai 2022

Sesiune de informare publică la Comănești, derulată în cadrul Proiectului "Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!"

 Filiala Bacău a Societăţii Naţionale de Cruce Roșie România, în calitate de Promotor de Proiect, a organizat pe data de 25 mai 2022 Sesiunea de informare publică despre Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, în sala de ședințe din cadrul Primăriei Comănești. În debutul evenimentului, coordonatorul de proiect și director al Crucii Roșii Bacău, Dan-Marcel Babliuc, a prezentat liniile generale ale proiectului, rolul finanțării și al partenerilor, iar primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a făcut referire la beneficiile înregistrate la nivelul locuitorilor din cartierul Șupan, Comănești. De asemenea, președintele Asociației Europene a Romilor pentru progres și Promovare Interculturală, Doru Tănase, a vorbit despre importanța acțiunilor educative non-formale și cultural–artistice de promovare a obiceiurilor și tradițiilor etniei rome, derulate în cadrul proiectului.

Totodată, membri ai echipei, prezenți la sesiunea de informare publică, au descris activitățile și rezultatele scontate: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru 540 de persoane adulte de etnie romă și pentru 865 de elevi (dintre care 440 romi) elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru 200 de persoane vârstnice de etnie romă și 50 de bolnavi cronici, consultații stomatologie gratuite pentru 90 de copii de etnie romă; formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere rome (dintre care minim 75% femei) în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice.
Evenimentul s-a finalizat prin discuții libere între toți participanții - reprezentanți ai Crucii Roșii, ai Primăriei Comănești, ai Direcției de Asistență Socială, cadre didactice din Școala nr. 4-cartier Șupan, mediatori școlari și sanitari, precum și beneficiari ai proiectului.
Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.