joi, 24 noiembrie 2022

A fost demarată o nouă activitate în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”: informare, consiliere juridică și participativitate

 A a fost demarată o nouă activitate în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”: informare, consiliere juridică și participativitate. Astfel, până la finalul proiectului, 124 de persoane de etnie romă, cu accent pe femei și tinere rome, vor participa la sesiuni de informare și consiliere juridică. Pachetul de informații conține comunicări referitoare la: violența domestică, egalitatea de șanse, consiliere pentru accesul la justiție, consiliere juridică primară (sesiuni de întrebări-răspunsuri), utilizarea eficientă a drepturilor, tipurile de servicii garantate de stat, traficul de ființe umane. Specialistul desemnat să susțină aceste sesiuni de îndrumare este consilier juridic cu experiență în abordarea problematicii populației rome, iar metoda de prezentare a informațiilor se bazează discuții libere și dialog.

Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023 de Crucea Roșie Bacău, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

Echipa medicală a Crucii Roșii Bacău ajunge în comunitățile vulnerabile din Blăgești și Comănești

 Consultațiile medicale derulate în comunitățile vulnerabile, cu populație majoritar de etnie romă, din cartierul Șupan, oraș Comănești și comuna Blăgești, sunt activități lunare în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”

Echipa Crucii Roșii Bacău formată din medic, asistent și ambulanțier, ajunge în comunitățile menționate cu ambulanța dotată cu aparatură și efectuează gratuit servicii medicale: monitorizare parametrii, asistare pentru respectarea prescripțiilor medicale, efectuarea de tratamente prescise, recomandări. Până la finalizarea proiectului, 250 de persoane de etnie romă vor fi beneficiare ale consultațiilor gratuite la domiciliu și vor primi pachete cu alimente de bază și produse de igienă și curățenie, având în vedere condițiile dificile de trai din comunitate.
Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din satele Poiana Negustorului și Buda-cătun Șipote, comuna Blăgești și cartier Șupan, oraș Comănești, prin furnizarea un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate, concomitent cu organizarea de acțiuni conjugate pentru încurajarea participării active a romilor la procesul de luare a deciziilor şi la promovarea combaterii discriminării. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

De la mic la mare, elevii din școlile de pe raza comunei Colonești învață să acorde primul-ajutor

 De la mic la mare, elevii din școlile de pe raza comunei Colonești învață să acorde primul-ajutor de la instructorii Crucii Roșii. Este o activitate permanentă în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023.

Chiar de la vârste mici, copiii pot acorda primul ajutor și pot salva viața unui membru al familiei sau a unui coleg de școală. În plus, copiii înșiși se confruntă cu un risc ridicat de rănire neintenționată, prin urmare este esențial să știe cum să reacționeze într-o situație de urgență.
Activitățile de instruire vor continua în lunile viitoare, astfel încât toți elevii să parcurgă aceste noțiuni, acestea fiind prevăzute în Parteneriatul pentru dezvoltare locală, încheiat între Crucea Roșie Bacău și UAT Comuna Colonești
Obiectivul general al proiectului este “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.
luni, 10 octombrie 2022

Lecții de prim ajutor și educație pentru sănătate pentru elevii din comuna Colonești

 

 
În perioada 20-21 septembrie, echipa Crucii Roșii Bacău a susținut lecții de prim ajutor și educație pentru sănătate în Școala Gimnazială ”Smaranda Apostoleanu” din comuna Colonești, activitate în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023.

Elevii de gimnaziu au învățat principalele măsuri de prim ajutor de bază: resuscitarea, modalitățile de intervenție în caz de hemoragie și fracturi, cum trebuie procedat și mai ales cum nu trebuie procedat în caz de accident, noțiuni de igienă, precum și modalități de prevenire a bolilor transmisibile pe cale aeriană. Informațiile prezentate au fost considerate foarte utile, atât de către copii, cât și de către cadrele didactice. Activitățile de instruire vor continua în lunile viitoare, astfel încât toți elevii să parcurgă aceste noțiuni.

Obiectivul general al proiectului este “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.


Workshopuri în comuna Colonești. A fost dezbătută nevoia de implicare a comunității în situații de criză

 

Crucea Roșie Bacău a organizat în lunile august și septembrie ateliere de lucru, cu participarea reprezentanților autorității publice locale și a societății civile din Comuna Colonești. În cadrul acestora, sunt dezbătute teme  precum: nevoia de implicare a comunității în situații de criză (ex: incendii, inundații, cutremure, pandemii, etc), precum și necesitatea organizării unei rețele de voluntari, care să reprezinte liantul între comunitate și autoritatea publică.

Acestea sunt activități lunare în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023.

Rezultatele finale vor fi următoarele: 60 de persoane-reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și aleși locali-participante la workshop-uri; elaborarea și diseminarea unui Ghid de bune practici cuprinzând măsuri de intervenție în caz de urgență; 3 (trei) exerciții de simulare a unor sitiații de dezastre/criză în Comuna Colonești în vederea dezvoltării spirutului civic în rândul cetățenilor; 45 de contracte de voluntariat încheiate; 90 de cetățeni pregătiți și certificați în domeniul acordării primului ajutor; 160 de persoane participante la 8 evenimente de promovare a rolului societății civile în comunitate.

Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.
luni, 3 octombrie 2022

Copiii învață noțiuni de prim-ajutor și de educație pentru sănătate

 

Noțiuni de prim-ajutor și de educație pentru sănătate, inclusiv instruiri pe tema igienei dentare, sunt predate lunar de experții Crucii Roșii Bacău elevilor din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Acestea sunt locațiile de implementare ale proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”

 Pe toată durata proiectului, din februarie 2022 până în septembrie 2023, 865 de elevi din aceste comunități vulnerabile vor parcurge instruiri pe teme de educație pentru sănătate și își vor însuși abilități de acordare a primului ajutor de bază.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.
Consultații medicale gratuite în comunitățile vulnerabile din Blăgești și Comănești

 

Consultații medicale gratuite derulate în comunitățile vulnerabile din satele Buda și Poiana Negustorului din comuna Blăgești si cartierul Șupan din orașul Comănești – activități lunare în cadrul proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”.

Recent, 15 familii din comuna Blăgești au primit vizita echipajului medical al Crucii Roșii Bacău, format din medic, asistent medical și ambulanțier. Aceste consultații se finalizează prin completarea unor fișe de monitorizare medicală, ce vor fi ulterior transmise și către medicii de familie. Servicii medicale oferite: monitorizare parametrii, asistare pentru respectarea prescripțiilor medicale, efectuarea de tratamente prescise, recomandări.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

marți, 16 august 2022

Lansarea Proiectului “Fii implicat în Colonești!”

 Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România implementează în perioada 13.07.2022-12.09.2023 Proiectul “Fii implicat în Colonești!”- cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, având ca obiectiv general “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”.

Rezultatele finale, în urma implementării proiectului, sunt următoarele: 60 de persoane-reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și aleși locali-participante la workshop-uri; elaborarea și diseminarea unui Ghid de bune practici cuprinzând măsuri de intervenție în caz de urgență; 3 (trei) exerciții de simulare a unor sitiații de dezastre/criză în Comuna Colonești în vederea dezvoltării spirutului civic în rândul cetățenilor; 45 de contracte de voluntariat încheiate; 90 de cetățeni pregătiți și certificați în domeniul acordării primului ajutor; 160 de persoane participante la 8 evenimente de promovare a rolului societății civile în comunitate.
Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.


vineri, 12 august 2022

Voluntarii Crucii Roșii Bacău acordă primul ajutor în parcurile din oraș

 

În baza parteneriatului cu Primăria Bacău, echipajele Crucii Roșii, formate din voluntari instruiți în acordarea primului ajutor, sunt prezenți în această perioadă în zona locurilor de joacă din Parcul Cancicov și de pe Insula de agrement. Voluntarii Crucii Roșii Bacău sunt dotați cu truse complet echipate și sunt pregătiți să acorde primul ajutor de bază, în situația în care acest lucru se impune.
luni, 6 iunie 2022

Echipa Crucii Roșii Bacău s-a implicat în activitățile de Ziua Copilului

 
Crucea Roșie Bacău a participat la evenimentele prilejuite de Ziua Internațională a Copilui, derulate în perioada 1-5 iunie. Echipa noastră a realizat demonstrații de prim-ajutor, a oferit servicii  medicale prin determinarea tensiunii arteriale și a glicemiei, au fost organizate jocuri pentru copii și distribuite pliante informative cu privire la activitățile umanitare. Totodată, Crucea Roșie Bacău a sprijinit manifestările organizate în centrul Bacăului, prin prezența ambulanței și a unui echipaj pregătit să intervină pentru acordarea primului ajutor.


luni, 30 mai 2022

Elevii din comuna Blăgești și cartierul Șupan-Comănești învață reguli de igienă și măsuri de prim ajutor

 

Continuă lecțiile de prim-ajutor și educație pentru sănătate, derulate de echipa Crucii Roșii Bacău în unitățile de învățământ din comuna Blăgești și din cartierul Șupan-Comănești, localități în care se implementează în perioada 01.02.2022-30.09.2023 Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”

Elevii învață principalele reguli de igienă și măsuri de prim ajutor de bază: resuscitarea, modalitățile de intervenție în caz de hemoragie și fracturi, bandajarea și tipuri de bandaje, eliminarea corpilor străini în caile aeriene superioare, modalități de prevenire a bolilor transmisibile pe cale aeriană.

Educarea copiilor în domeniul primului ajutor este esentială pentru pregătirea unei generații viitoare mai informată și mai dornică să acționeze pentru propria protecție și a celor din jur. Ne dorim ca prin aceste instruiri, în cadrul cărora punem accent pe practică, copiii să învețe să evite pericolele în viața de zi cu zi și să stie cum sa acționeze într-o situație de urgență, a afirmat Mirela Blănaru, asistent medical și instructor de prim ajutor în cadrul Crucii Roșii Bacău.

În total, până la finalizarea proiectului, 865 de elevi (dintre care 440 romi) în școlile din comunitățile vizate vor  parcurge instruiri pe teme de educație pentru sănătate și prim-ajutor.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.