marți, 16 august 2022

Lansarea Proiectului “Fii implicat în Colonești!”

 Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România implementează în perioada 13.07.2022-12.09.2023 Proiectul “Fii implicat în Colonești!”- cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, având ca obiectiv general “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”.

Rezultatele finale, în urma implementării proiectului, sunt următoarele: 60 de persoane-reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și aleși locali-participante la workshop-uri; elaborarea și diseminarea unui Ghid de bune practici cuprinzând măsuri de intervenție în caz de urgență; 3 (trei) exerciții de simulare a unor sitiații de dezastre/criză în Comuna Colonești în vederea dezvoltării spirutului civic în rândul cetățenilor; 45 de contracte de voluntariat încheiate; 90 de cetățeni pregătiți și certificați în domeniul acordării primului ajutor; 160 de persoane participante la 8 evenimente de promovare a rolului societății civile în comunitate.
Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.


vineri, 12 august 2022

Voluntarii Crucii Roșii Bacău acordă primul ajutor în parcurile din oraș

 

În baza parteneriatului cu Primăria Bacău, echipajele Crucii Roșii, formate din voluntari instruiți în acordarea primului ajutor, sunt prezenți în această perioadă în zona locurilor de joacă din Parcul Cancicov și de pe Insula de agrement. Voluntarii Crucii Roșii Bacău sunt dotați cu truse complet echipate și sunt pregătiți să acorde primul ajutor de bază, în situația în care acest lucru se impune.
luni, 6 iunie 2022

Echipa Crucii Roșii Bacău s-a implicat în activitățile de Ziua Copilului

 
Crucea Roșie Bacău a participat la evenimentele prilejuite de Ziua Internațională a Copilui, derulate în perioada 1-5 iunie. Echipa noastră a realizat demonstrații de prim-ajutor, a oferit servicii  medicale prin determinarea tensiunii arteriale și a glicemiei, au fost organizate jocuri pentru copii și distribuite pliante informative cu privire la activitățile umanitare. Totodată, Crucea Roșie Bacău a sprijinit manifestările organizate în centrul Bacăului, prin prezența ambulanței și a unui echipaj pregătit să intervină pentru acordarea primului ajutor.


luni, 30 mai 2022

Elevii din comuna Blăgești și cartierul Șupan-Comănești învață reguli de igienă și măsuri de prim ajutor

 

Continuă lecțiile de prim-ajutor și educație pentru sănătate, derulate de echipa Crucii Roșii Bacău în unitățile de învățământ din comuna Blăgești și din cartierul Șupan-Comănești, localități în care se implementează în perioada 01.02.2022-30.09.2023 Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”

Elevii învață principalele reguli de igienă și măsuri de prim ajutor de bază: resuscitarea, modalitățile de intervenție în caz de hemoragie și fracturi, bandajarea și tipuri de bandaje, eliminarea corpilor străini în caile aeriene superioare, modalități de prevenire a bolilor transmisibile pe cale aeriană.

Educarea copiilor în domeniul primului ajutor este esentială pentru pregătirea unei generații viitoare mai informată și mai dornică să acționeze pentru propria protecție și a celor din jur. Ne dorim ca prin aceste instruiri, în cadrul cărora punem accent pe practică, copiii să învețe să evite pericolele în viața de zi cu zi și să stie cum sa acționeze într-o situație de urgență, a afirmat Mirela Blănaru, asistent medical și instructor de prim ajutor în cadrul Crucii Roșii Bacău.

În total, până la finalizarea proiectului, 865 de elevi (dintre care 440 romi) în școlile din comunitățile vizate vor  parcurge instruiri pe teme de educație pentru sănătate și prim-ajutor.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 


 

vineri, 27 mai 2022

Sesiune de informare publică la Comănești, derulată în cadrul Proiectului "Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!"

 Filiala Bacău a Societăţii Naţionale de Cruce Roșie România, în calitate de Promotor de Proiect, a organizat pe data de 25 mai 2022 Sesiunea de informare publică despre Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, în sala de ședințe din cadrul Primăriei Comănești. În debutul evenimentului, coordonatorul de proiect și director al Crucii Roșii Bacău, Dan-Marcel Babliuc, a prezentat liniile generale ale proiectului, rolul finanțării și al partenerilor, iar primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a făcut referire la beneficiile înregistrate la nivelul locuitorilor din cartierul Șupan, Comănești. De asemenea, președintele Asociației Europene a Romilor pentru progres și Promovare Interculturală, Doru Tănase, a vorbit despre importanța acțiunilor educative non-formale și cultural–artistice de promovare a obiceiurilor și tradițiilor etniei rome, derulate în cadrul proiectului.

Totodată, membri ai echipei, prezenți la sesiunea de informare publică, au descris activitățile și rezultatele scontate: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru 540 de persoane adulte de etnie romă și pentru 865 de elevi (dintre care 440 romi) elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru 200 de persoane vârstnice de etnie romă și 50 de bolnavi cronici, consultații stomatologie gratuite pentru 90 de copii de etnie romă; formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere rome (dintre care minim 75% femei) în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice.
Evenimentul s-a finalizat prin discuții libere între toți participanții - reprezentanți ai Crucii Roșii, ai Primăriei Comănești, ai Direcției de Asistență Socială, cadre didactice din Școala nr. 4-cartier Șupan, mediatori școlari și sanitari, precum și beneficiari ai proiectului.
Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.
vineri, 11 martie 2022

„Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”: Crucea Roșie Bacău ajută comunitățile de romi din Blăgești și Comănești

 


Bacău, 11 martie 2022

Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România implementează în perioada 01.02.2022-30.09.2023 Proiectul Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală și în colaborare cu Consiliul Județean și cu Instituția Prefectului Județului Bacău.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

Proiectul Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Pentru îndeplinirea obiectivului general, va fi furnizat un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate, concomitent cu organizarea de acțiuni conjugate pentru încurajarea participării active a romilor la procesul de luare a deciziilor şi la promovarea combaterii discriminării.

Activitățile proiectului cuprind: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru 540 de persoane adulte de etnie romă și pentru 865 de elevi (dintre care 440 romi) elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru 200 de persoane vârstnice de etnie romă și 50 de bolnavi cronici, consultații stomatologie gratuite pentru 90 de copii de etnie romă; formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere rome (dintre care minim 75% femei) în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice; acțiuni educative non-formale și cultural–artistice de promovare a obiceiurilor și tradițiilor etniei rome. Toate persoanele participante la activitățile proiectului vor beneficia de sprijin material, după caz: pachete alimentare și pachete cu produse de igienă, ghiozdane echipate pentru elevi, kit-uri de igienă orală.

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi înființate și dotate trei puncte de prim ajutor de bază, în locuințele a trei familii, una în fiecare comunitate. Familiile de “salvatori comunitari” vor fi instruite prin traversarea unui curs intensiv de prim ajutor de bază, și vor avea rolul de a rezolva urgențe minore din comunitate și prevenirea agravării situației în cazul unor urgențe majore.

Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la: Filiala Bacău a Societății Naţionale de Cruce Roşie din România: str. Oituz, nr.61, mun. Bacău, jud, Bacău, tel: +40 234 523 733, e-mail:  bacau@crucearosie.ro.

 

Mai multe informatii despre Programul Dezvoltare locala si Granturile SEE: www.frds.ro, www.eeagrants.ro.

joi, 10 martie 2022

Echipa Crucii Roșii Bacău se află la Iași pentru a ajuta refugiații ucraineni

 

Angajați și voluntari ai Crucii Roșii Bacău se află în aceste zile în județul Iași, în vama Sculeni și la aeroport, pe unde intră zilnic în România mii de refugiați ucraineni. Colegii noștri s-au alăturat eforturilor echipei filialei Iași, acordând asistență populației civile care fuge din calea războiului. Cetățenii ucraineni care ajung în țară primesc ceai cald, cafea, mâncare, produse igienice, pături, produse pentru copii (scutece, lapte praf, hrana pentru copii). De asemenea, le este facilitată legătura cu alți membri ai familiei rămași acasă prin oferirea de cartele telefonice cu roaming.

O altă activitate recentă a Crucii Roșii Bacău a constat în oferirea unei donații în valoare de 6.000 lei unei firme de transport din Bacău, care aduce civili ucraineni în România. Chiar noaptea trecută, au ajuns de la Chișinău în Bacău peste o sută de persoane, momentan cazate la Centrul de refugiați de la Liceul Letea. Acestea își vor continua drumul cu trenul, cu destinația București.

 Reamintim că Societatea Națională de Cruce Roșie din România a lansat apelul „Umanitatea nu are graniţe” pentru a veni în sprijinul cetăţenilor ucraineni care şi-au părăsit ţara. Crucea Roşie Română este o organizaţie umanitară cu rol de sprijin secundar în asigurarea cazării persoanelor evacuate sau refugiate, asigurarea apei potabile şi hranei pentru persoanele afectate sau evacuate, asigurarea şi distribuirea ajutoarelor, organizarea primirii şi distribuţiei ajutoarelor umanitare de urgenţă.

luni, 7 martie 2022

Mulțumim tuturor donatorilor care sprijină refugiații ucraineni!

 Mulțumim tuturor băcăuanilor cu suflet mare care sprijină populația civilă refugiată din Ucraina!

Vă reamintim că se pot dona următoarele categorii de produse: produse alimentare greu perisabile (ambalate sau conservate în termen de valabilitate); produse de igienă individuală; pături, lenjerii și saci de dormit (noi); articole pentru copii – scutece de unică folosință, șervețele, produse de igienă.

Echipa Crucii Roșii Bacău participă la recepționarea și înregistrarea donațiilor

 Echipa Crucii Roșii Bacău este prezentă zilnic la Centrul de afaceri și expoziții, punctul central de primire a donațiilor de la populație și opratori economici, pentru ajutorarea populației refugiate din Ucraina. Colegii noștri participă la sortarea și înregistrarea donațiilor primite, alături de reprezentanții IGSU și ai Poliției Locale și de alți voluntari. Mulțumim tuturor!Umanitatea nu are granițe

 

Echipa Crucii Roșii Bacău a venit în sprijinul cetățenilor ucraineni cazați în căminele Universității “Vasile Alecsandri” cu produse de igienă: săpun, pastă de dinți, periuțe de dinți, șampon, gel de duș, hârtie igienică, prosoape de hârtie, șervețele umede, scutece, detergent automat, precum și cu produse farmaceutice împotriva răcelii. 

De asemenea, la Centrul de refugiați de la Colegiul Tehnic Letea au dus pachete cu alimente și produse de igienă, dezinfectant de mâini, scutece pentru copii, cafea.

Să nu uităm că oamenii din Ucraina sunt acum nevoiți să fugă din calea războiului ca să își salveze viețile. Ale lor și ale copiilor lor. Putem să le fim aproape și tot ce trebuie să facem este să fim oameni. Iar oamenii ajută oameni.